ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਬ੍ਰੇਨਰਡ ਕ੍ਰੋਨ ਵਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ. 13,592 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2010 ਸੀ.

  • ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ