ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸੈਂਟਿਯਾਗੋ ਡੀ ਕਵੇਰਤਾਰੋ ਕ਼ੁਏਰਤਾਰੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਜਾਓ ਦੇ ਮੈਕਰੋਰੇਜਿਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

  • ਮੁਦਰਾ ਮੈਕਸੀਸੀ ਪੇਸੋ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੇਨੀ
  • ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ